Tin mới nhất

Vào tháng 12/2021, hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Công ty TNHH II-VI Việt Nam đã được triển khai thành công bởi công bởi Công ty Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam – Singapore (VSSES). Với công suất 636 kWp, hệ thống này này tạo ra 890 MWh điện mỗi năm, đủ để đáp ứng hơn 95% yêu cầu năng lượng hàng năm của nhà máy II-VI Việt Nam.