Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo (REC) là gì?

REC là một thành phần thiết yếu của kế hoạch giảm lượng khí thải carbon, nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo và bền vững. Với chứng chỉ RECs, khách hàng có thể mua các thuộc tính môi trường liên quan đến việc sản xuất năng lượng tái tạo mà không cần thông qua việc mua điện trực tiếp.

REC là gì?

REC là một công cụ dựa trên thị trường và có thể giao dịch, thể hiện quyền sở hữu hợp pháp đối với các thuộc tính “năng lượng tái tạo” hoặc phi năng lượng (chẳng hạn như môi trường) của việc sản xuất điện tái tạo.

Ở mỗi quốc gia hoặc khu vực cụ thể sẽ có một tổ chức phát hành địa phương chịu trách nhiệm việc phát hành REC. Đơn vị phát hành tại Việt Nam là Green Certificate Company (GCC).

Thị trường REC

REC có thể được sử dụng cho cả mục đích tự nguyện và tuân thủ.

Các thuộc tính

REC bao gồm một số thuộc tính dữ liệu, chẳng hạn như:

Tùy thuộc vào thị trường nơi REC được tạo ra, có thể sẽ có thêm các thuộc tính khác được liên kết với chứng chỉ này.

Điều gì khiến REC trở nên quan trọng với doanh nghiệp?

Điện không phải là một sản phẩm hữu hình có thể đóng hộp và gửi từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Trên thực tế, một nhà sản xuất đưa một lượng điện năng vào lưới điện ở một nơi và người tiêu dùng (ở một nơi khác) sẽ lấy lượng điện tích tương tự ra khỏi lưới điện. Không có cách nào để theo dõi các electron thông qua lưới điện. Do đó, cơ chế đáng tin cậy duy nhất để đưa ra tuyên bố về việc sử dụng một lượng điện tích cụ thể đã được lấy ra khỏi lưới điện là một hệ thống ghi lại tất cả các khoản phí được bơm vào dưới dạng đơn vị duy nhất (megawatt-giờ (MWh)).

Bằng cách sử dụng REC, một loại Chứng chỉ thuộc tính năng lượng (EAC), người dùng cuối trên toàn thế giới có thể đưa ra những tuyên bố đáng tin cậy về việc sử dụng năng lượng của họ, chẳng hạn như: “Nhà máy của tôi chạy bằng 100% năng lượng tái tạo”, “sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bằng 100% năng lượng gió” và “việc sử dụng điện toàn cầu của chúng tôi không gây ra lượng khí thải nào”. Nói cách khác, Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo Quốc tế (I-REC) cho phép các doanh nghiệp chứng minh rằng điện họ sản xuất và đưa lên lưới là từ các nguồn tái tạo, giúp phân biệt với các nguồn năng lượng không tái tạo khác cũng được kết nối với lưới điện.

Tại sao nên sử dụng REC?

Việc sở hữu I-REC giúp doanh nghiệp thể hiện cam kết mạnh mẽ với việc thực hành ESG (Environmental – Social – Governance) và phát triển bền vững, thu hút các nhà đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Liên hệ với VSSES ngay để được hỗ trợ đăng ký Chứng chỉ năng lượng tái tạo RECs và tận hưởng nguồn năng lượng xanh với chi phí đầu tư 0 đồng.