VSSES - HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

VSSES mang đến giải pháp Hợp đồng mua điện (PPA), trong đó chúng tôi đảm nhận các trách nhiệm liên quan tới việc phát triển một dự án điện mặt trời áp mái

LIÊN HỆ

TỐT CHO MÁI NHÀ - TĂNG THÊM LỢI NHUẬN

 

Không cần vốn đầu tư vẫn tiết kiệm đáng kể khoản chi phí điện

LỢI ÍCH CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Với việc ký kết Hợp đồng Mua bán Điện Mặt Trời (PPA), Khách hàng có thể tận hưởng các lợi ích về năng lượng tái tạo mà không cần bỏ vốn đầu tư hay lo lắng về các công đoạn phức tạp khi thực hiện dự án.

  • Tiết kiệm khoản chi phí điện
  • Giảm thiểu rủi ro
  • Bền vững cho doanh nghiệp

MÔ HÌNH HỢP ĐỒNG

 

Giải pháp PPA cung cấp cho chủ doanh nghiệp quyền:  

  • Nhận chiết khấu ưu đãi từ biểu giá bán lẻ hiện hành để tiết kiệm hóa đơn tiền điện hàng tháng.  
  • Quyết định thời hạn PPA phù hợp với điều kiện kinh doanh đặc trưng của doanh nghiệp.  
  • Sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời mà không cần vốn đầu tư khi kết thúc thời hạn hợp đồng PPA.