VSSES hoàn thành dự án điện mặt trời áp mái với công suất gần 2 MWp tại Khu công nghiệp VSIP II-A

VSSES rất vui mừng được đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường chuyển đổi sang một tương lai năng lượng các-bon thấp và cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững, giá cả hợp lý cho các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

VSSES hoàn thành dự án điện mặt trời áp mái với công suất gần 2 MWp tại Khu công nghiệp VSIP II-A – tỉnh Bình Dương vào ngày 29/12/2020. Hệ thống sẽ giúp giảm thiểu hơn 2,4 triệu kg khí thải carbon dioxide hàng năm, tương đương với việc loại bỏ 526 xe ô tô chạy trên đường.

Hãy tiếp tục theo dõi website để cập nhật các thông tin mới nhất về các dự án của VSSES.