VSSES - HỢP ĐỒNG THUÊ MÁI

Hợp đồng thuê mái dành cho các khách hàng cơ sở doanh nghiệp, công nghiệp và hành chính

LIÊN HỆ

TỐT CHO MÁI NHÀ - TĂNG THÊM LỢI NHUẬN

Bạn có đang sở hữu mái nhà có không gian trống và tự hỏi có thể làm được gì với nó? Với VSSES, bạn có thể biến mái nhà đó trở thành nguồn doanh thu vì chúng tôi sẽ trả tiền thuê mái cho bạn. Qua đó, chúng ta cùng hành động để bảo vệ môi trường. Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

LỢI ÍCH CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ MÁI

Ký kết hợp đồng thuê mái là một cách tuyệt vời để tạo ra lợi nhuận từ không gian mái nhà và cùng lúc bảo vệ môi trường.

  • Đảm bảo doanh thu
  • Không rủi ro
  • Bền vững cho doanh nghiệp

MÔ HÌNH HỢP ĐỒNG

1. Cách hoạt động

 

2. Các mô hình linh hoạt phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp